Fakültemizi TanıyalımBartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 15/9/2010 tarihli ve 16444 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2010 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmış; 30 Ekim 2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 26 Ocak 2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı geçen fakülte bünyesinde şu bölümlerin ve bölümlere bağlı ana bilim dallarının açılması uygun görüldü: 

1.Antropoloji Bölümü
Paleoantropoloji Anabilim Dalı Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

2.Arkeoloji Bölümü
Prehistorya Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

3.Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Arşiv Anabilim Dalı

4.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Özbek-Uygur) Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Türkmen-Azerî ve Türkiye) Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Sahalar-Hakas-Tuva-Altay) Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Tatar-Başkurt-Kazak-Kırgız)

5.Çeviribilim Bölümü
Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Çince Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı İspanyolca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Japonca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

6.Dilbilim Bölümü

7.Felsefe Bölümü
Bilim Tarihi Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Mantık Anabilim Dalı Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

8.Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

9.Sanat Tarihi Bölümü
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk ve İslâm Sanatı Anabilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı

10.Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Sosyometri Anabilim Dalı

11.Tarih Bölümü
Eski Çağ Anabilim Dalı Orta Çağ Anabilim Dalı Yeni Çağ Anabilim Dalı Yakın Çağ Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

12.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Edebiyat Fakültesi, Kutlubey Kampüsü - YAZICILAR KÖYÜ/ BARTIN (0378) 501 10 00/ (0378) 501 10 04-05 0 (378) --- -- -- (0378) 501 10 15 0 (378) --- -- -- edebiyat@bartin.edu.tr edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi