İdari Personel


 

Fakülte Sekreteri

Ekrem ÖZTEKNECİ

0378 501 1000/ Dahili No: 1010

  

Şef 

İlyas GÜNEŞ

igunes@bartin.edu.tr

0378 501 1000/ Dahili No: 1039    


Bilgisayar İşletmeni

Gülnur KARADUMAN

gkarakus@bartin.edu.tr

0378 501 1000/ Dahili No: 1020 

 

 


Bilgisayar İşletmeni

Ökkeş ALTUN

okkesaltun@bartin.edu.tr

0378 501 1000/ Dahili No: 1055

 


Memur

Sevgi TOPLU

stoplu@bartin.edu.tr

0378 501 1000/ Dahili No: 1033      

 

 Bilgisayar İşletmeni

Gamze KILIÇ

gkale@bartin.edu.tr

0378 501 1000/ Dahili No: 1040 

 

Edebiyat Fakültesi, Kutlubey Kampüsü - YAZICILAR KÖYÜ/ BARTIN (0378) 501 10 00/ (0378) 501 10 04-05 0 (378) --- -- -- (0378) 501 10 15 0 (378) --- -- -- edebiyat@bartin.edu.tr edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi