image/svg+xml
image/svg+xml

Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

Editörlüğünü Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR ile Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK’ün yaptığı ve farklı üniversitelerden toplamda yirmi akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla hazırlanmış olan "Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları" adlı kitap, Hiperlink Yayınları tarafından yayımlandı.
  • "Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri Projesi Tanıtım Toplantısı" Gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Yeni Göreve Başlayanlar

  • Edebiyat Fakültesi Yeni Atamalar

  • "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

  • Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

  • “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız