image/svg+xml
image/svg+xml

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal Katıldığı Televizyon Programında Ahmet Ferit Tek’i Anlattı

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal Katıldığı Televizyon Programında Ahmet Ferit Tek’i Anlattı


Fakültemiz Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yenal Ünal, 23 Ağustos 2019 tarihinde Bursa'da yayınlarını sürdürmekte olan Line TV'de, Turgay Tüfekçioğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Türk Dili ve Tarihi" adlı programa konuk olarak katıldı. Ünal, programda 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinin önemli aydınlardan biri olan "Ahmet Ferit Tek"in hayatı, fikirleri ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Programda ayrıca Ahmet Ferit Tek'in kızı ünlü sanat tarihçisi Emel Esin'in hayatı ve eserleri üzerinde de duruldu.

Günümüzde geniş halk kitleleri tarafından tam anlamıyla tanınmamakla birlikte Ahmet Ferit Tek, yakın dönem Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahip siyasetçi ve fikir adamıdır. 7 Mart 1878’ de, Bursa’da, doğan Ahmet Ferit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerinin en seçkin simalarından biridir. Fransa’da tahsili esnasında siyasete giren Ahmet Ferit Tek 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanından sonra ülkeye dönerek 1908–1913 tarihleri arasında Mülkiye Mektebi 18. asır siyasi tarih muallimliği yaptı. Dâhiliye encümenine azası olarak “İdare-i Umumiye-i Vilayet” ve “İdare-i Hususiye-i Vilayet Kanunları”nı hazırladı. 1912 tarihinde Millî Meşrutiyet Fırkasını kurdu. Aynı yıl partinin yayın organı olarak İfham gazetesini çıkardı. İttihat ve Terakki Hükûmetini eleştirmesi üzerine 1914–1917 yılları arasında sırasıyla Bursa, Sinop ve Bilecik’e sürgün olarak gönderildi. Dönüşünde Damat Ferit Paşa’nın II. Kabinesi’nde, Mayıs 1919–Temmuz 1919 tarihleri arasında nafıa nazırı oldu. 9 Aralık 1919’da Millî Türk Fırkasını kurdu. 30 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine katıldı. 18 Temmuz 1920 tarihinde maliye vekilliği uhdesine verildi. İcra Vekilleri Heyetinin 26 Ekim 1921 tarihli kararıyla, Paris temsilciliğine atandı daha sonra Lozan görüşmelerine katıldı. 30 Ekim 1923’te kurulan İsmet Paşa’nın ilk Cumhuriyet Kabinesi’nde ilk dâhiliye vekili oldu. Bu görevi sırasında 150’likler listesi ile 1924 yılında “Köy Kanunu”nu hazırladı. 6 Mayıs 1925–1932 tarihleri arasında Londra, 1932–1939 tarihleri arasında Varşova, 1939–1943 tarihleri arasında Tokyo büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 25 Kasım 1971’de, vefat etti. “Tarih-i Siyasi”, “Tarih-i Medeniyet” ve “Turan” isimli üç eseri vardır.


Doç. Dr. Yenal Ünal’ın konuşmacı olarak katıldığı ve önemli fikir adamlarımızdan Ahmet Ferik Tek’in anlatıldığı programın tamamını izlemek isteyenler, buradaki adres üzerinden ulaşabilirler.
  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız

  • Üniversitemizdeki konferansta ‘Osmanlı mutfağı’ anlatıldı

  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla BARTIN EĞİTİM TARİHİ Kitabı Yayımlandı

  • "İSLAM ÖNCESİ ARAPLAR” KONFERANSI DÜZENLENDİ

  • Yeni Yayın - Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları II

  • Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Etkinliği Gerçekleştirildi

  • Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal Katıldığı Televizyon Programında Ahmet Ferit Tek’i Anlattı

  • FAKÜLTEMİZ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN PROJE ZİYARETLERİ