image/svg+xml
image/svg+xml

FAKÜLTEMİZ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN PROJE ZİYARETLERİ

FAKÜLTEMİZ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN PROJE ZİYARETLERİ


Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam başkanlığında yürütülen "Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması: Bartın'ın Taş Çağlarından Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar Olan Dönemlere Ait Kültür Varlıkları Karının Tespiti ve Belgelenmesi Projesi” ekibi, çalışmalarına protokol ziyaretleri ile başladı.

Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora, Dr. Öğr. Üyesi Handan Bilici, Arş. Gör. İzzettin Elalmış, Arş. Gör. Sinan Paksoy ile Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Mükerrem Kürüm, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suhal Sağlan, Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ercan Verim, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji mühendisliği bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Yasemin Bora, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Epigraf Doç. Dr. Bülent Öztürk ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Uzman Nihal Temiz’den oluşan proje heyeti, 16 Eylül Pazartesi günü Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, Bartın Belediye Başkanlığı, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Amasra Müzesi Müdürlüğü ve Amasra Belediyesi’ni ziyaret ederek, kurum amirlerine proje detayları hakkında bilgilendirme yaptılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması: Bartın'ın Taş Çağlarından Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar Olan Dönemlere Ait Kültür Varlıkları Karının Tespiti ve Belgelenmesi Projesi’nin, Kültür ve Turizm bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 16-29 Eylül arasında gerçekleştirileceğini ve projenin Bartın şehrinin yerel kültür mirasının korunması ve yaşatılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam, “Başta Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Orhan Uzun olmak üzere, projemize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.
  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız

  • Üniversitemizdeki konferansta ‘Osmanlı mutfağı’ anlatıldı

  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla BARTIN EĞİTİM TARİHİ Kitabı Yayımlandı

  • "İSLAM ÖNCESİ ARAPLAR” KONFERANSI DÜZENLENDİ

  • Yeni Yayın - Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları II

  • Edebiyat Fakültesi Oryantasyon Etkinliği Gerçekleştirildi

  • Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal Katıldığı Televizyon Programında Ahmet Ferit Tek’i Anlattı

  • FAKÜLTEMİZ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN PROJE ZİYARETLERİ