Profesör Dr. Hacı İbrahim DELİCE
Dekan Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1020
hidelice@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Profesör Dr. Aslı YAZICI
Dekan Yardımcısı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dâhili No: 1065
ayazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Rıdvan ŞİMŞEK
Dekan Yardımcısı Edebiyat Fakültesi

rsimsek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Mustafa HİZMETLİ
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1203
mhizmetli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ali ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi

aliozturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Hüseyin DEMİR
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1053
hudemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1227
sahinyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Temel Alper KARSLI
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1076
alperkarsli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yüksel YILDIRIM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1052
yyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gülay KARAMAN
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1207
gkaraman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Kadri KURAM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Dilbilim
https://bartin.academia.edu/KadriKuram
kadrikuram@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Profesör Dr. Sedat YAZICI
Edebiyat Fakültesi

syazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Alsou KAMALIEVA
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1208
akamalieva@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1226
fbcam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Mehmet GEL
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1205
mehgel@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Sefer Yetkin IŞIK
Edebiyat Fakültesi

syisik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gönül ERDEM NAS
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1067
gerdem@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1065
hgunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Murat KELİKLİ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1234
mkelikli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Şerife Seher EROL
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1218
serol@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Berna FİLDİŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1206
bernafildis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Abdulkadir OĞRAK
Edebiyat Fakültesi

kadirograk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ali BORA
Edebiyat Fakültesi

aliborabora@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ayşe Gül ÇIVGIN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1232
acivgin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Emrah ÇETİN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1196
emrahc@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fahrünnisa BİLECİK
Edebiyat Fakültesi

fbilecik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fethi NAS
Edebiyat Fakültesi

fnas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gülcan AVŞİN GÜNEŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1194
agunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gülüse AKSOY
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1255
gaksoy@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Haluk ÖNER
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1209
honer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1228
hbilici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. İbrahim GÜMÜŞ
Edebiyat Fakültesi

igumus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1231
ksahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Macit BALIK
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1210
mbalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Melek SARI GÜVEN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1197
msguven@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Naz PENAH
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1230
npenah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Nevnihal BAYAR
Edebiyat Fakültesi

nevbayar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Özgür TOKAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1198
otokan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Sevda KAMAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1077
skaman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Tuna BEŞEN DELİCE
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1229
tdelice@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ümmet ERKAN
Edebiyat Fakültesi

uerkan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yenal ÜNAL
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1199
yunal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yılmaz TOP
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1204
yilmazt@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Zahide PARLAR
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1077
zokun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Tunay KARAKÖK
Edebiyat Fakültesi

tkarakok@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Abdül Halim VAROL
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Abdülkadir ERÇİN
Edebiyat Fakültesi

aercin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ahmet CAN
Edebiyat Fakültesi

ahmetcan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Aliyar ÖZERCAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1235
aozercan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Alp Eren DEMİRKAYA
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1254
ademirkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Anıl ÇELİK
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1214
acelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Arif DEMİRER
Edebiyat Fakültesi

ademirer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ayşe SAKİ DEMİREL
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Başak ÖKSÜZLER
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Berk Utkan ATBAKAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1237
uatbakan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Cihan Barış BAŞARAN
Edebiyat Fakültesi

cbasaran@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Didem İşler
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dursun ÜNÜVAR
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1253
dunuvar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Emine AKÇELİK
Edebiyat Fakültesi

eakcelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ensar Macit
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Esen SALARCI BAYDAR
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Esra AYDIN ÖZTÜRK
Edebiyat Fakültesi

esraaydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Fahriye YARAŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1237
fyaras@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Fatma DOKUYUCU
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Fırat ŞAHİN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1071
fsahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi İzzettin ELALMIŞ
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
ielalmis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Muazzez DOĞUKAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1215
mdogukan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Murat Tansu ÖZIŞIK
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Müzeyyen SAĞLAM
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1221
msaglam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Öner GÜLER
Edebiyat Fakültesi

oguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Özge ÖZBAY
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1222
oozbay@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sevinç AKKAYA
Edebiyat Fakültesi

sakkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sinan ACAR
Edebiyat Fakültesi

sacar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sinan PAKSOY
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Şerife YILMAZ
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mehmet Cem ODACIOĞLU
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1054
cemodacioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mine DEMİR
Edebiyat Fakültesi

minedemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Musa SALAN
Edebiyat Fakültesi
0378 501 1000/ Dahili No: 1069
msalan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Edebiyat Fakültesi, Kutlubey Kampüsü - YAZICILAR KÖYÜ/ BARTIN Tel: (0378) 501 10 00/ (0378) 501 10 04-05 Belge Geçer: (0378) 501 10 15 E-posta: edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi