Prof. Dr. Sedat YAZICI
Dekan Edebiyat Fakültesi

syazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Aslı YAZICI
Dekan Yardımcısı Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
0378 501 1000/ Dâhili No: 1067
ayazici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK
Dekan Yardımcısı Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dâhili No: 1065
rsimsek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1203
mhizmetli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
0378 501 1000/ Dahili No: 1224
akamalieva@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ali ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1225
aliozturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin DEMİR
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1056
hudemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1226
sahinyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Temel Alper KARSLI
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1075
alperkarsli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yüksel YILDIRIM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1052
yyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gülay KARAMAN
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1219
gkaraman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Kadri KURAM
Bölüm Başkanı Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1049
kadrikuram@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1227
fbcam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Mehmet GEL
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1205
mehgel@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Sefer Yetkin IŞIK
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

syisik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Yenal ÜNAL
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1199
yunal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gönül ERDEM NAS
Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No:
gerdem@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1195
hgunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Murat KELİKLİ
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1076
mkelikli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Şerife Seher EROL
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No:
serol@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Berna FİLDİŞ
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1206
bernafildis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Abdulkadir OĞRAK
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

kadirograk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ali BORA
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1016
aliborabora@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ayşe Gül ÇIVGIN
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1232
acivgin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Emrah ÇETİN
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1196
emrahc@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fethi NAS
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1234
fnas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gülcan AVŞİN GÜNEŞ
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1194
agunes@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gülüse AKSOY
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1255
gaksoy@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Haluk ÖNER
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1209
honer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1228
hbilici@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi İbrahim GÜMÜŞ
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1216
igumus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Kürşat Şamil ŞAHİN
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ksahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Macit BALIK
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

mbalik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Melek SARI GÜVEN
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

msguven@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Naz PENAH
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

npenah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Özgür TOKAN
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1198
otokan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Sevda KAMAN
Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1014
skaman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1230
tdelice@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ümmet ERKAN
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1237
uerkan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yılmaz TOP
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

yilmazt@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Zahide PARLAR
Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü

zokun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Berk Utkan ATBAKAN
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

uatbakan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Cem ODACIOĞLU
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü

cemodacioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gizem AKCAN
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1223
gakcan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fadime ÇOBAN
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü

fcoban@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Nesrin DUMAN
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü


Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi İrem ASLAN SEYHAN
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Dr. Anıl ÇELİK
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1214
acelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dr. Musa SALAN
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

msalan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

tkarakok@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Abdül Halim VAROL
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1235
aercin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ahmet CAN
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ahmetcan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Aliyar ÖZERCAN
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

aozercan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Alp Eren DEMİRKAYA
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1254
ademirkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Arif DEMİRER
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1202
ademirer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşe SAKİ DEMİREL
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Başak ÖKSÜZLER
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Cihan Barış BAŞARAN
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

cbasaran@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Didem İşler
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Dursun ÜNÜVAR
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

dunuvar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Emine AKÇELİK
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

eakcelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ensar Macit
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Esen SALARCI BAYDAR
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Esra AYDIN ÖZTÜRK
Edebiyat Fakültesi

esraaydin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Fahriye YARAŞ
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

fyaras@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Fatma DOKUYUCU
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Fırat ŞAHİN
Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
fsahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. İzzettin ELALMIŞ
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
ielalmis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Muazzez DOĞUKAN
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

mdogukan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Murat Tansu ÖZIŞIK
Edebiyat Fakültesi


Web Adresi CV
Arş. Gör. Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1221
msaglam@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Öner GÜLER
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

oguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Özge ÖZBAY KARA
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1222
oozbay@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Sevinç AKKAYA
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

sakkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Sinan ACAR
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1239
sacar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Sinan PAKSOY
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
0378 501 1000/ Dahili No: 1070
sinanpaksoy@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Şerife YILMAZ
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Mine DEMİR
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

minedemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşenur KIRIK
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Alper ÇALIK
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Anıl Üner
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

auner@bartin.edu.tr
Web Adresi CV