image/svg+xml
image/svg+xml

Temel Değerler


Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi;

 Akademik özgürlüğü,
Eleştirel düşünceyi,
İnsana, doğaya ve kültüre saygıyı,
Hakkaniyeti,
Hoşgörüyü,
Etik değerlere bağlılığı,
 Katılımcılığı,
 Şeffaflığı,
 Hesap verebilirliği,
 Sosyal sorumluluğu,
Yurttaşlık bilinci ve dayanışmayı

ilke edinmiştir.