image/svg+xml
image/svg+xml

Yeni Yayın: Dil - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları

Editörlüğünü Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR ve Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK'ün yaptığı ve farklı üniversitelerden toplamda on dört (14) öğretim elemanının katkılarıyla hazırlanmış olan "Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları" adlı  kitap Hiperlink Yayınlarından yayımlandı.