image/svg+xml
image/svg+xml

Personel Formları


______________________________________________

FRM-0003 Genel Doküman Örneği (Yatay)
FRM-0006 Genel Doküman Örneği (Talimat)
FRM-0009 Genel Doküman Örneği (Proses Kartı)
FRM-0010 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey)
FRM-0013 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay-İmzalı)
FRM-0014 Arşiv Evrak Talep Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu

FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0148 Kadro Talep Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimlere Alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri için)
FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0170 Profesör Kadrolarına Başvuran Adayların Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname
FRM-0171 Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu
FRM-0172 Kısa Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0177 Üniversite Lisansüstü Enstitü ve Bağlı Birimler İçin Bilgi Giriş Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0184 YLSY Atama Başvuru Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0194 BÜNSEM Eğitim Programı Öneri Formu
FRM-0195 BÜNSEM Öğrenci Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0196 BÜNSEM Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0197 BÜNSEM Program ve Eğitici Değerlendirme Anketi
FRM-0198 BÜNSEM Yoklama Çizelgesi
FRM-0199 Etkinlik Memnuiyet Anketi
FRM-0313 OHAL Komisyonu Kararınca Görevine İade Edilen Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu
FRM-0314 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirme Formu
FRM-0315 Atama Başvuru Formu (İdari Personel İçin)
FRM-0316 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı
FRM-0317 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi
FRM-0318 Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı
FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0346 Öğretim Elemanı Uyum Eğitimi Katılımı Formu
FRM-0352 Araştırma Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu
FRM-0360 Merkezi Yerleştirme (KPSS) Yoluyla Personel Talep Formu
FRM-0361 Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Puanları Birleştirme Tutanağı
FRM-0362 Sürekli İşçi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0365 İdari Personel Ödül Adayı Başvuru Formu
FRM-0377 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0384 Geçici Doçentlik Belgesi için Kurum Talep Formu
FRM-0385 1416'lı Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)
FRM-0407 Dolu İdari Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0410 Boş Kadro Derece Değişiklik Cetveli (Akademik Personel İçin)
FRM-0413 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0414 Evrak Teslim Zimmet Fişi
FRM-0416 Doçent Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0420 Avans İsteme Formu
FRM-0421 Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi Bildirim Formu
FRM-0427 Fiyat Teklif Mektubu
FRM-0428 İhtiyaç Formu
FRM-0429 Komisyon Görevlendirme Formu
FRM-0436 Lojman Başvurusunda Bulunan Personele Dair Kontrol Formu
FRM-0439 Ders Planı Örneği (Yandal Programları İçin)
FRM-0440 Ders Planı Örneği (Çift Anadal Programları için)
FRM-0441 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı
FRM-0445 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi Ders Verme Talep Formu
FRM-0449 Hizmet Belgesi Talep Formu
FRM-0458 Aylıksız İzin Erken Dönüş Talep Formu
FRM-0463 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Devam Kontrol Formu
FRM-0464 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Üyeleri Devam Kontrol Formu
FRM-0473 Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0475 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0512 50-D Statüsünde Görev Yapan Araştırma Yapan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Sürelerinin Takip Formu
FRM-0515 40A Maddesi Hükümleri Çerçevesince Görevlendirilmesi Talep Edilen Öğretim Elemanına Ait İsim Listesi
FRM-0516 İdari Personel Boş Kadro Derece Değişiklik Onay Formu
FRM-0518 İntibak Değerlendirme Formu
FRM-0519 Mecburi Hizmeti Bulunan Öğretim Elemanları Listesi
FRM-0521 Emeklilik Talep Dilekçesi
FRM-0522 Danışmanlık İzleme Formu
FRM-0523 Akademik Personel Genel Durum Bilgisi Takip Formu
FRM-0529 Aday Sınav İptal Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0530 Sınav Giriş Belgesi (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0531 Sınav Komisyonu Değerlendirme Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0534 Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu
FRM-0535 Toplantı Gündem/Karar Tutanağı
FRM-0537 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi
FRM-0541 Öğretim Üyeleri Akademik Yayın Performansı Değerlendirme Formu
FRM-0542 Profesör Kadrosunda Bulunan Personel İçin Ek Gösterge Takip Formu
FRM-0544 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Formu
FRM-0545 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Formu
FRM-0549 Öğretim Elemanı Emeklilik Takip Formu
FRM-0551 Karşılıklı Kadro Değişikliği Formu
FRM-0552 Aylık İzin Bildirim Formu
FRM-0555 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri İçin)
FRM-0564 Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılan Başvurulara Ait Evrakların Sınav Jürisine Teslim Tutanağı
FRM-0565 Giriş Sınav Soruları
FRM-0566 Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı Formu
FRM-0567 Giriş Sınavı Cevap Kağıdı (Yazılı)
FRM-0568 Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Sınav Yoklama Tutanağı
FRM-0569 Giriş Sınavı Evrak Teslim Tutanağı (Sınav Sonrası)
FRM-0570 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu
FRM-0571 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu (Meslek Yüksekokulu Kadroları İçin)
FRM-0572 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu (Rektörlüğü Bağlı Birimler İçin)
FRM-0598 Vekalet Takip Formu
FRM-0599 PUKÖ Formu
FRM-0603 Doktor Araştırma Görevlisi Ders Görevlendirme Tablosu
FRM-0612 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
FRM-0614 Jüri Ücreti Ödeme Tablosu
FRM-0617 Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Olması Talep Edilen Personel Listesi
FRM-0627 Eğitim Faaliyeti Programı (Hizmet içi Eğitimler)
FRM-0628 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40-D Maddesi Hükümleri Çerçevesince Görevlendirme Tablosu
FRM-0633 Yabancı Dil Tazminatı Talep Dilekçesi
FRM-0640 Araştırma Görevlisi Görev Süre Uzatım Formu
FRM-0641 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Ders Verecek-Zorunlu Ortak Ders)