image/svg+xml
image/svg+xml

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

Fakültemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yenal Ünal'ın yazarlarından biri olduğu "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı eserin birinci cildi, İdeal Kültür Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Doç. Dr. Yenal ÜNAL, söz konusu kitaba "Mondros Mütarekesi'nden Sevr Antlaşması'na Türkiye'de Yaşanan Siyasi Gelişmeler" başlıklı dördüncü bölümü kaleme alarak katkı sağlamıştır.
  • "Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri Projesi Tanıtım Toplantısı" Gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Yeni Göreve Başlayanlar

  • Edebiyat Fakültesi Yeni Atamalar

  • "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

  • Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

  • “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız