image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci Formları

ÖĞRENCİ FORMLARI

_________________

FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 Oryantasyon Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0040 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0041 Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0042 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu 
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu

FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0337 Çift Anadal (ÇAP) Sonuç Formu
FRM-0338 Muafiyet ve İntibak Sonuç Formu
FRM-0339 Yandal Sonuç Formu
FRM-0533 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0538 BÜDEM-Harç Ücreti İade Formu
FRM-0546 Erasmus Öğrenim Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0547 Erasmus Staj Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0636 Çift Anadal Programı Kayıt Formu
FRM-0637 Yandal Programı Kayıt Formu


CZG-004- KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ GÜNLÜK DEVAM ÇİZELGESİ