image/svg+xml
image/svg+xml

Yeni Çıkan Kitaplar


Fakültemiz Tarih Bölümü akademik personeli Doç. Dr. Yenal Ünal'ın  "Bartın Şehir Tarihi Üzerine Araştırmalar" adlı kitabı yayımlandı.
Editörlüğünü Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç .Dr. Berna FİLDİŞ'in yaptığı, fakültemiz bünyesindeki öğretim elemanlarının katkılarıyla Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Entelektüel: Mehmed Fuad Köprülü kitabı yayımlandı.Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜMÜŞ'ün Türk Masalları ve Max Lüthi Yöntemi kitabı Gece Kitaplığı  tarafından yayımlandı.3.Fakültemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanlarımızın ortaklaşa hazırladıkları Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji II Kitabı Gece Kitaplığı'nda yayımlanmıştır.
Fakültemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi NAS'ın Ortadoğu'da Göç Dinamikleri Kitabı yayınlandı.

ortadoğu'da göç dinamikleri fethi nas ile ilgili görsel sonucu
Fakültemiz Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Cem ODACIOĞLU'nun Çeviribilimde Yerelleştirme Paradigmasına Doğru kitabı yayımlandı.
Fakültemiz Çeviribilim Bölümü hocalarından Dr. Öğretim Üyesi Fadime ÇOBAN'ın "Profesyonel Çevirmenlerin Duygusal Zekâları İle Çevirmen Tatminleri Arasındaki İlişki" adlı kitabı yayımlandı.


Profesyonel Çevirmenlerin Duygusal Zekâları İle Çevirmen Tatminleri Arasındaki İlişki ile ilgili görsel sonucu                          

___________________________________________________________


                                                         


________________________________________________________________________


         ________________________________________________________________
Editörlüğünü Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR ve Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK'ün yaptığı ve farklı üniversitelerden toplamda on dört (14) öğretim elemanının katkılarıyla hazırlanmış olan "Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları" adlı  kitap Hiperlink Yayınlarından yayımlandı.