image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Politikası

Edebiyat Fakültesi misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun olarak ve sürekli iyileştirmeden hareketle;

  • Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla dil, edebiyat, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, tarih ve toplum bilimleri alanlarında verdiği eğitimle varlığı, insanı, kültür ve medeniyetleri, ulusal ve evrensel değerleri öğretirken öğrencilerinin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren nitelikli bir eğitim sunmayı,
  • Sürdürülebilir gelişimi esas alarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal faaliyetlerin kalitesini artırmayı,
  • Güvenli, sağlıklı, huzurlu eğitim ve çalışma ortamı tesis etmeyi,
  • Fakültenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamayı,
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu ve paydaş memnuniyetini artırarak kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürmeyi,

           “KALİTE POLİTİKASI” olarak benimser.

Bartın Üniversiresi Politika Belgeleri için TIKLAYINIZ.