image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon
FAKÜLTE MİSYONUMUZ Öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımıyla nitelikli bireyler yetiştirmek; geliştireceği kendine özgü araştırma modelleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak; bölgeye yönelik dil, kültür, sanat ve düşünce zenginliklerini ortaya çıkarmaktır.
FAKÜLTE VİZYONUMUZ


Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü, aidiyet ve dayanışma duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir fakülte olmaktır.