image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

     Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 15/9/2010 tarihli ve 16444 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2010 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmış; 30 Ekim 2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
     Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 26 Ocak 2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı geçen fakülte bünyesinde 9 bölüm ve bu bölümlere bağlı ana bilim dallarının açılması uygun görüldü. Bu bölümler şunlardır:

Bilgi ve Belge Yönetimi: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2020 yılı itibarı ile lisans programına başlamıştır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2015-2016 akademik yılı itibarı ile lisans programına başlamıştır.

Felsefe: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almıştır.

Mütercim ve Tercümanlık: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık programında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lisans öğrenci alımı başlamıştır.

Psikoloji: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ilk defa 2018-2019 akademik yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Sanat Tarihi: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2019-2020 akademik yılında öğrenci kabülü yapılmıştır.

Sosyoloji: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2010-2011 akademik yılında ilk lisans öğrencilerini almaya başlamıştır.

Tarih: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2012 - 2013 akademik yılı itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2011-2012 akademik yılında lisans düzeyinde eğitimine başlamıştır.