image/svg+xml
image/svg+xml

Erasmus Değişim Programı


Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Erasmus+ Öğrenci Değişimi ve Staj Hareketliliği Programı uygulanmaktadır.

Bartın Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Yönergesi için tıklayınız.

Detaylı Bilgi ve Duyurular İçin: https://erasmus.bartin.edu.tr/

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Adı Soyadı Bölümü E-posta

1-Dr. Öğr. Üyesi Can ŞEN

2-Arş. Gör. Ahmet CAN

Türk Dili ve Edebiyatı

cansen@bartin.edu.tr
ahmetcan@bartin.edu.tr

1-Dr. Öğr. Üyesi Gülcan AVŞİN GÜNEŞ

2-Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN

Tarih

agunes@bartin.edu.tr

aercin@bartin.edu.tr

1-Dr. Öğr. Üyesi Berna FİLDİŞ

2-Arş. Gör. Anıl ÜNER

Sosyoloji

bernafildis@bartin.edu.tr
auner@bartin.edu.tr

1-Dr. Öğr. Üyesi İrem ASLAN SEYHAN

2-Arş. Gör. Fahriye YARAŞ ELALMIŞ

Felsefe

iaseyhan@bartin.edu.tr
fyaras@bartin.edu.tr

1-Dr. Öğr. Üyesi Musa SALAN

2-Arş. Gör. Dursun ÜNÜVAR

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

msalan@bartin.edu.tr
dunuvar@bartin.edu.tr

1- Dr. Öğr. Üyesi Çelik EKMEKÇİ

2- Dr. Öğr. Ü.  Fadime Ç. ODACIOĞLU

Mütercim ve Tercümanlık

celikekmekci@bartin.edu.tr
fcoban@bartin.edu.tr

1-Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKCAN

2-Arş. Gör. Muazzez AYTEMUR

Psikoloji

gakcan@bartin.edu.tr

mdogukan@bartin.edu.tr

1-Arş. Gör.  Dr. Abdül Halim VAROL

2-Arş. Gör.  İzzettin ELALMIŞ

Sanat Tarihi

avarol@bartin.edu.tr

ielalmis@bartin.edu.tr

1-Arş. Gör.  İzzettin ELALMIŞ

2-Arş. Gör. Dr. Sinan PAKSOY

Arkeoloji

ielalmis@bartin.edu.tr
sinanpaksoy@bartin.edu.tr

1- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY

2- Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR

Bilgi ve Belge Yönetimi

aaltay@bartin.edu.tr
hcolaklar@bartin.edu.tr