image/svg+xml
image/svg+xml

Mevlana Değişim Programı

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Mevlana Değişim Programı uygulanmaktadır.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Detaylı Bilgi ve Duyurular İçin: https://mevlana.bartin.edu.tr/

Başvuru için tıklayınız

MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Adı Soyadı

Bölümü

E-posta

Arş. Gör. Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ

Türk Dili ve Edebiyatı

msaglam@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN

Tarih

aercin@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sinan ACAR

Sosyoloji

sacar@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem ASLAN SEYHAN

Felsefe

iaseyhan@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Alp Eren DEMİRKAYA

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

ademirkaya@bartin.edu.tr

 Arş. Gör. Alper ÇALIK

Çeviribilim

 acalik@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emel GENÇ

Psikoloji

emelgenc@bartin.edu.tr

Arş. Gör.  İzzettin ELALMIŞ

Sanat Tarihi

ielalmis@bartin.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sinan PAKSOY

Arkeoloji

sinanpaksoy@bartin.edu.tr