image/svg+xml
image/svg+xml

Hoş Geldiniz

Edebiyat Fakültesi,

Dil, edebiyat, felsefe, psikoloji, arkeoloji, tarih ve toplum bilimleri alanlarında verdiği eğitimle varlığı, insanı, kültür ve medeniyetleri, ulusal ve evrensel değerleri öğretirken öğrencilerinin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren nitelikli bir eğitim sunmaktadır. 

Disiplinlerarası ve çok yönlü bakış eğitim programlarımızın temel felsefesidir.

Yetkin ve deneyimli akademik personeliyle öğrencilerine eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmeti sunarken onların hayata hazırlık süreçlerine katkı sağlamaktadır. 

Fakülte ve üniversite bünyesinde yandal ve çift anadal programlarıyla, Erasmus, Farabi, Mevlana gibi yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim hareketliliği sunmaktadır.

Öğrenci kulüpleri ve diğer etkinliklere bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif katılım imkanı sağlayarak;

Eğlenirken öğrenen, öğrenirken sosyalleşen, sorgulayan, araştıran, ulusal ve evrensel değerleri kazanan bireyler yetiştirirken;

Mezunlarına kamu ve özel sektörde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretebilecek yetkinlikte zengin bilgi, beceri ve uygulama deneyimi sunmaktadır.

Sizleri,

Sanat Tarihi bölümüyle ve Arkeoloji çalışmalarıyla geçmiş medeniyetleri ve yaşantıları araştırmaya,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüyle Türk dünyasını ve dillerini öğrenmeye,

Felsefe bölümüyle düşünmeye ve kavramaya,

Sosyoloji bölümüyle toplumsal sorunlara bakmaya,

Tarih bölümüyle geçmişi öğrenerek geleceğe yol göstermeye,

Psikoloji bölümüyle insanları tanımaya,

Mütercim ve Tercümanlık bölümüyle dil öğrenmeye

davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Sedat YAZICI
Dekan