image/svg+xml
image/svg+xml

"1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde düzenlenen, "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü" konu başlıklı konferans, 7 Mayıs 2021 saat 14:00'da düzenlendi. Konferans içerisinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerimiz Yıldıray BAYAZIT ve Berkan UZUN'un sırasıyla "Kırım Tatar Türklerinin Tarihi ve Coğrafyası" ve "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin Sürgünü" başlıklı sunumları yer aldı. 


                


İlk olarak Kırım Tatar Türklerinin Tarihi sunumuyla Yıldıray BAYAZIT, Kırım bölgesi tarihi, sürgün öncesi ve sonrası politik düzlemi, Kırım bölge halklarının kültürü ve vahim sürgün boyunca yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Sonrasında savaş ve sürgün döneminde Rusya, Kırım bölgesi yönetimi ve çevresindeki ülkelerin politik tutukları, yapılan antlaşmalar ve dönem koşulları değerlendirildi. İlk sunumun son bölümünde ise sürgün sonrası Kırım Tatar Türklerinin yaşamları, sürgün nedeniyle karşılaşmak zorunda bırakıldıkları ortam ve koşullar hakkında detaylı bilgi verildi.

                    


18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin Sürgünü" başlıklı ikinci sunumda ise Berkay UZUN tarafından savaş ve sürgün döneminde bölge halklarının nüfusları ve hem savaşta hem de sürgün trenlerinde yaşamlarını yitiren insanların sayıları ilişkin kapsamlı veriler aktarıldı. Sonrasında Almanlar ve dönemin nazi yönetiminin Kırım Türk Sürgünü hakkındaki politik tutum ve söylemleri aktarıldı.


                


Konferans sonrasında öğrencilerimize teşekkür belgeleri takdim edildi.

  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.