image/svg+xml
image/svg+xml

“Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” başlıklı konferans Rusya İlimler Akademisi Ufa Federal Merkezi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA’nın sunumuyla gerçekleştirilmiştir. Konferansın başlangıcında Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA’nın öz geçmişi okunmuştur. Sonrasında ise sunum bölümüne geçilmiştir.

  

Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA, sunumunun başlangıcında Başkurtistan’ın coğrafî sınırları, nüfusu ve Başkurtların Başkurdistan dışında yaşadığı bölgeler hakkında genel bilgiler vermiştir. Sunumun devamında ise Başkurt etnoniminin tarihî kaynaklardaki yerinden, Başkurt yazı dilinin gelişiminden, Başkurt edebiyatının önemli şahsiyetlerinden ve Başkurt Türkçesinin dil özelliklerinden söz etmiştir. Sunumun tamamlanması ile birlikte soru-cevap bölümüne geçilmiştir.  Konferansın sonunda, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA tarafından konuşmacı Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA, Hocamıza sanal ortamda teşekkür belgesi takdim edilmiştir. 

  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.