image/svg+xml
image/svg+xml

“Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Edebiyat Kulübü tarafından “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Şen konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Dede Korkut hikâyelerini aktaran Prof. Dr. Şen, “Dede Korkut hikâyelerinde geçen bazı olaylar ve motifler de dünyadaki diğer destan ve efsanelerle benzerlikler göstermektedir. Bilim adamları hikâyelerdeki birçok motifi, dünya efsanelerindeki (Hint, Yunan, Fransız, Alman, Rus efsaneleri) benzerleriyle mukayese etmişlerdir. Ancak bir benzerlik olsa dahi Dede Korkut’ta vak’a ve motif benzerliğine rağmen, büyük bir anlayış farkının olduğu açıktır.” dedi.

Prof. Dr. Şen, Oğuz Türklerine ait olan, Türk gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı Dede Korkut hikâyelerindeki kahramanların insan davranışlarının birer modeli olduğunun da altını çizerek, “Örneğin anlatılardaki kişilerden bir tanesi yalan söyleyen çıkmıştır. Ona da ‘Yalancıoğlu’ lâkabı takılmıştır. Demek ki Oğuz Türklerinde yalan söylememek, en zor şartlarda dahi doğru kalabilmek en büyük erdemlerden biridir; hatta millî bir karakterdir denilebilir. Buradan hareketle, efsanelerdeki kahramanların, kendi toplumları için, insan davranışlarının birer modeli olduklarını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Efsanelerin her kültür için ayırt edici bir niteliğe sahip olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Şen, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Efsaneler her kültürün ayırt edici özelliklerini bilmek bakımından son derece önemlidir. Bu bakımdan yeryüzündeki bütün efsaneleri incelemek, insanların bilgisini arttırır; tanıma ve anlama istidadını geliştirir; böylece kendi toplumunu tanımanın ve başka toplumlarla beşerî ilişkiler kurmanın usullerini öğretir; başka toplumları değerlendirme imkânlarını zenginleştirir. Bu yüzden efsaneler, toplumlar arasındaki ön yargıları kaldıran, her toplumun dünya görüşünü, kültürünü ve tecrübelerini ortaya koyan sembol hikâyeler olarak kabul edilirler. Dede Korkut hikâyeleri de şüphesiz biz Türklerin tarihten gelen kültür kodlarını en fazla içinde barındıran bir efsanemizden çıkma hikâyelerdir.”

Etkinlikte, hikâyelerdeki kahramanlar üzerinden yapılan analizler de katılımcılara aktarıldı.
  • "Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri Projesi Tanıtım Toplantısı" Gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Yeni Göreve Başlayanlar

  • Edebiyat Fakültesi Yeni Atamalar

  • "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

  • Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

  • “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız