image/svg+xml
image/svg+xml

"Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

2 Nisan 2021 saat 14:00'da, üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü tarafından, bölüm öğretim elemanı Araş. Gör. Fırat ŞAHİN'in "Braille Alfabesi, Sistematiği ve Türkiye'de Görme Engelliler" başlıklı sunumu ve bölüm öğrencisi Elçin Gül BÖCEK'in "EĞİTİM YAPILARINDA ENGELSİZ YAŞAM ve TASARIM" başlıklı sunumunun yer aldığı etkinlik, Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi ABD'den Öğr. Görevlisi Nihal ÖZDEMİR'in de davetli olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

   


Dr. Öğr. Üyesi Naz PENAH'ın açılışını yaptığı etkinlikte ilk olarak Araş. Gör. Fırat ŞAHİN tarafından görme engelliler için geliştirilmiş olan Braille alfabesi hakkında genel bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Daha sonra Braille alfabesinin tarihi gelişimi, mucidi ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin vurgulandığı sunumda, günümüzde Briaille metodunun hangi araçlar ile ve hangi ortamlarda öğretildiği üzerine bilgiler aktarıldı. Müzik, tiyatro ve sanat alanında pek çok eser ortaya koyan görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarına değinildikten sonra, engellerin yalnızca bakış açısında bulunduğu vurgulandı.


    

İlk sunumun son bölümünde ise Türkiye'de  engelli bireylerin resmi sayıları, bakanlık verileri üzerinden paylaşılarak güncel durum değerlendirildi. Ülkemizde yer alan rehabilitasyon ve eğitim okullarının engelli bireyler açısından önemine dikkat çekildi.  2 Nisan Dünya Otizm farkındalık gününde, otizmli bireyler ve diğer engel gruplarının toplum içerisinde daha çok ön plana çıkarılmaları üzerine yapılabilecekler ve genel fırsat iyileştirme yöntemleri üzerine konuşularak ilk sunum sonlandırıldı.
Etkinliğin ikinci bölümünde, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü lisans ikinci sınıf öğrencisi olan Elçin Gül BÖCEK, hazırladığı sunumunda engelli bahçelerinin düzenlenme aşamalarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin detaylı aktarımlarda bulundu. Engelli bahçelerinin mimari dizaynı, engelli bireylerin duyularına hitap eden yaşam alanlarının düzenlenmesi ve engelli gruplarının rehabilitasyon süreçlerinde etkin rol oynayan faktörler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik sonunda, Öğr. Görevlisi Nihal ÖZDEMİR'in de katılımıyla ülkemizde engelli bireyler hakkında farkındalık yaratılması amacıyla fikir paylaşımları ve ortak değerlendirmelerde bulunuldu. 

  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.