image/svg+xml
image/svg+xml

"Eski Tatar Masallarından Bugüne : ŞÜRELE" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından ESKİ TATAR MASALLARINDAN BUGÜNE: "ŞÜRELĚ" başlıklı konferans, 26 Mart 2021 saat 16:00'da ZOOM üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.Tataristan Bilimler Akademisi Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nden Doç. Dr. Feride TAHİROVA'nın konuk olduğu etkinlikte, hocamız ilk olarak Tatar ve mitolojisinde yer alan Şürele karakteri hakkında bilgiler aktardı. Sonrasında Tatar Edebiyatı'nda yer alan şiir örnekleri ve görseller ile birlikte Şürele karakterinin işlenişine dair aktarımda bulundu.Diğer Türk Lehçelerinde de Şürele ile benzer mitolojik ve edebi figürlerin yer aldığına dikkat çeken Tahirova, eski Tatar kültüründe bu tür masal figürleri hakkında toplumun edinmiş olduğu davranışlar, masalsı karakterlerin ortak hayat ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinden söz etti.
Aynı zamanda bir tema olarak tiyatro, heykel, opera, bale ve pek çok önemli etkinliğe hayat veren Şürele'nin etimolojik kökeni, halk arasında ve sözvarlığındaki yerine dair bilgiler aktarıldı.

Destan, masal ve mitolojik karakterler üzerine paylaşımların yer aldığı etkinliğin son bölümünde Tahirova, öğrencilerimiz ve katılımcılarımızın sorularını yanıtladı. Etkinlik bitiminde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden Arş. Gör. Dr. Alp Eren Demirkaya, konuk Tahirova'ya teşekkürlerini Tatarca olarak iletti.Etkinlik linki eklenecektir.  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.