image/svg+xml
image/svg+xml

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla BARTIN EĞİTİM TARİHİ Kitabı Yayımlandı

Bartın Üniversitesi, Bartın’ın kültürel ve tarihi birikimine katkı sunan eserlerine bir yenisini ekledi.

Ekim 2017 tarihinde başlanan ve Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile yürütücülüğünü Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR ve araştırmacılığını yine aynı fakültenin Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK’ün yaptığı “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bartın Eğitim Tarihi” adlı proje çalışması Ekim 2018 tarihinde tamamlanmış ve Ekim 2019 tarihinde “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bartın Eğitim Tarihi” adlı ile Bartın Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır.

Kitabın yazarları olan Dr. Hüseyin DEMİR ve Tunay KARAKÖK’ün yazmış oldukları önsöz de; “Bartın’ın geçmişine ait belgelerin bulunup ortaya çıkarılması zorlu bir süreci beraberinde getirmekteydi. Bu doğrultuda 2017 yılının Kasım ayından itibaren çalışmaya başlanmış ve bu özverili çalışmalar sonucu elinizdeki bu eser ortaya çıkmıştır. Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma içerisinde İstanbul ve Ankara’daki Devlet arşivlerinde belge taraması yapılmış, il bünyesinde faaliyette bulunan okullar gezilerek bilgi ve belge toplamış, nihayetinde ise bu eser vücuda getirilmiştir” diye yazılmaktadır.

Eser Araştırmanın konusunun ve kaynaklarının ele alındığı bir girizgâhtan sonra, Bartın tarihine dair kısa bilgilendirmenin verildiği bir giriş bölümü birlikte toplamda iki bölümden oluşmakla beraber birinci bölümde, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bartın Eğitim Tarihi ki Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ayrı ayrı ele alınmıştır, anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise hem belge hem de fotoğraflar ile desteklenmek sureti ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ayrı ayrı ele alınarak Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bartın Eğitim Tarihi anlatılmaktadır.

Eser içerisinde tamamı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinden uzun ve titiz bir tarama ve seçim işleminden sonra tespit ve temin edilmiş 145 adet belge, bu belgeler hakkında özet bilgiler ve Bartın şehrinin bugününden 114 yıl öncesine kadar gitmemizi mümkün kılan birbirinden ilginç ve önemli 50 fotoğraf ile Bartın’da eğitim ile ilgili okullar, derslik sayıları, öğrenci ve öğretmen sayıları ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir.

Kitap için bir takdim yazısı kaleme alan Rektör Prof. Dr. Orhan UZUN ise; Üniversite olarak Bartın tarih ve kültür hafızasına kazanç sağlayan bir eseri tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ve bu eser sayesinde şehre ilişkin önemli bir envanter oluşturduklarını, bu vesile ile de başta Dr. Hüseyin DEMİR ve Tunay KARAKÖK’e, hem üniversitemize hem de şehrimize olan vefalarının bir göstergesi olarak görebileceğimiz bu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtmiştir.

Yazarlar Demir ve KARAKÖK ise; bu kitap çalışmasının her safhasında desteğini esirgemeyen başta Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan UZUN’a, Fakültemiz Dekanı Pof. Dr. Sedat YAZICI’ya, Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ’a, Doç. Dr. Beytullah KAYA’ya, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARSLAN’a, Bartın eski İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar DEMİR’e,  Yusuf TÜRKAY’a, Hüseyin GÖL’e, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğüne, Bartın tarihini zihinlerimizde canlandırmaya çalışan fotoğrafları temin, tedarik ve kullandırma izni verip, arşivlerini kendileriyle paylaşan Cihangir KASAPOĞLU’na, Mücteba ŞİVET’e, Erkan AŞÇIOĞLU’na, Servet ÇINCIN’a, Erdenay ÇINCIN’a, Gazi KULA’ya ve Engin KÖSTETÇİ’ye de müteşekkir olduklarını ve bu çalışmalarının Bartın’a, Üniversitemiz’e, Eğitim camiasına ve Bartın ile ilgili çalışmalar yapan veya yapmayı düşünen araştırmacılara ilham kaynağı olmasını temenni ettiklerini ifade etmektedirler.

  • "Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri Projesi Tanıtım Toplantısı" Gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Yeni Göreve Başlayanlar

  • Edebiyat Fakültesi Yeni Atamalar

  • "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

  • Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

  • “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız