image/svg+xml
image/svg+xml

"Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.

57. kütüphane Haftası çerçevesinde Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Bartın İl Halk Kütüphanesinin ortak düzenlediği "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" başlıklı çevrimiçi etkinlik; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Baştan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR'ın sunumu ile; okurlar, akademisyenler, öğrenciler ve kitap aşığı dostların katılımı ile gerçekleşti.
  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.