image/svg+xml
image/svg+xml

"Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

1 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen “Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi” başlıklı konferans Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ’ın sunumuyla gerçekleştirilmiştir. Konferans Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA’nın açılış konuşması ile başlamıştır. Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ’ın öz geçmişi dinleyicilere okunduktan sonra sunum bölümüne geçilmiştir.

                          

                Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ, sunumunun başlangıcında Sibirya’nın coğrafî sınırları, Sibirya’da yaşayan halklar ve halkların dilleri hakkında genel bilgiler vermiştir. Sunumun devamında ise Sibirya’daki Hakas, Tuva, Saha, Altay ve Şor Türklerinin yazı dili tarihinden, ilk yazılı kaynaklarından, basın yayın faaliyetlerinden, nüfus dağılımlarından, dillerinden ve günümüzdeki durumlarından söz etmiştir. Sunumun tamamlanması ile birlikte soru-cevap bölümüne geçilmiştir.


     

             

                Konferansın soru cevap bölümünde Almanya'dan, Moğolistan’dan, Başkurtistan’dan ve yurt içindeki farklı illerden katılım sağlayan, aralarında alanın ünlü akademisyenlerinin de bulunduğu dinleyicilerin katkıları son derece ilgi çekici olmuştur. Özellikle, Moğolistan’dan ve Başkurtistan’dan katılım sağlayan Türkologların iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini tercih etmeleri, Türkiye’deki ve Almanya’daki Sibirya sahası üzerine çalışmalar yapan araştırmacıların alan araştırmaları ile ilgili deneyimlerini aktarmaları ve Sibirya sahası özelinde Türk Dünyası genelinde yeni projelerin geliştirilmesi için fikirlerin öne çıkması gerçekleştirilen konferansın amacına ulaştığını göstermesi bakımından son derece mühimdir.

                Konferansın sonunda, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA tarafından konuşmacı Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ Hocamıza sanal ortamda teşekkür belgesi takdim edilmiştir. 
  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.