image/svg+xml
image/svg+xml

"TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.


Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bölümümüz işbirliğiyle “Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları” Başlıklı çevrimiçi konferans 02 Nisan 2021 Cuma günü, saat 16:00’da gerçekleştirildi.

     

Bölümümüz Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlik, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı YAZICI’nın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, Bu etkinliğin, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile gelecekte yapılacak etkin işbirlikleri için bir temel olacağını vurguladı.


  Açılış Konuşmasının ardından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Belge Bilgi Yöneticisi Selvi Başak ÖZTÜRK, Vakfın tarihi, yapısı ve hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öztürk yaptığı konuşmada Vakıf bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’nin koleksiyonu ve hizmetleri hakkında da önemli bilgiler ile 10-11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyumun da bilgisini aktardı.

       


Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğin kaydı için link : 
 
https://youtube.com/playlist?list=PLI4idntJ2G6OVnq0VVjBarSuj9B1hxNAt
  • Doç. Dr. Mahmud KADDUM'a Teşekkür ve Ödül

  • Öğrenci Temsilcileri Toplantısı

  • "1944 Kırım Tatar Sürgünü" Konu Başlıklı Öğrenci Konferansı Gerçekleştirildi.

  • "ORYANTALİZM BAĞLAMINDA ARYAN TEORİSİ" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • Doç. Dr. Mahmud Kaddum'a Teşekkür

  • "Eğitim Yapılarında Engelsiz Yaşam ve Tasarım" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI" Başlıklı Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Yazı Dili Olarak Gelişimi" Başlıklı Çevrim içi Konferans Gerçekleştirildi.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı" Başlıklı Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirildi.