image/svg+xml
image/svg+xml

Yeni Yayın - Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları II

Editörlüğünü Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem ONAR GÜNEŞ’in yaptığı ve farklı üniversitelerden toplamda on dokuz (19) öğretim elemanının katkılarıyla hazırlanmış olan "Dil-Edebiyat ve Tarih Araştırmaları II" adlı kitap Hiperlink Yayınlarından yayımlandı.

  • "Geleneksel Bartın Kadın Kıyafetleri Projesi Tanıtım Toplantısı" Gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

  • Fakültemizde Yeni Göreve Başlayanlar

  • Edebiyat Fakültesi Yeni Atamalar

  • "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" kitabı yayımlandı.

  • Düşünce - Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Kitabı Yayımlandı

  • “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk Kültürüne Ait Kodlar” konulu konferans düzenlendi.

  • ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

  • Edebiyat Fakültesi Doçentlik Kadrosu Ataması

  • Acı Kaybımız